Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

ΝΑ ΘΕΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ


 
Οι Οικολόγοι Πράσινοι παρουσιάζουν στα ελληνικά την κοινή θέση των Πράσινων για το μακροοικονομικό πλαίσιο της Πράσινης Στροφής.
Την κοινή θέση του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος για το Μακροοικονομικό Πλαίσιο της Πράσινης Στροφής (Green New Deal) παρουσίασαν στα ελληνικά οι Οικολόγοι Πράσινοι. Η παρουσίαση επιλέχθηκε να συμπέσει με τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς το κείμενο περιέχει και σειρά ολοκληρωμένων προτάσεων για το πρόβλημα χρέους της ευρωζώνης και για μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση.
Στο κείμενο ορίζονται ως βασικοί πυλώνες της Πράσινης Στροφής, η μείωση της πίεσης που ασκούν οι οικονομίες μας στο περιβάλλον αλλά και μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους στον πλανήτη.
Παρουσιάζονται αναλυτικά οι εκτιμήσεις και οι προτάσεις του πράσινου κινήματος για εναλλακτικούς οικονομικούς δείκτες παράλληλους με το ΑΕΠ, εξισορρόπηση της τοπικής διάστασης με τη διεθνή και παγκόσμια κλίμακα, αποτελεσματική επιβολή ορίων και φορολόγησης στις χρηματαγορές με μέτρα μείωσης του συστημικού κινδύνου.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο προβάλλεται πλαίσιο βιώσιμης κοινής οικονομικής διακυβέρνησης, με καταπολέμηση των φαινομένων φούσκας, εμπλοκή του ευρωκοινοβουλίου στο διορισμό και την ανάκληση της διοίκησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έμφαση σε νέες πηγές δημόσιων εσόδων και σε εστιασμένες μόνο περικοπές, σημαντικές αλλαγές στο Σύμφωνο Σταθερότητας, έκδοση ευρωομολόγων, δημιουργία μηχανισμού διευθέτησης δημόσιου χρέους, κοινό πλαίσιο φορολογικής πολιτικής.
Σε παγκόσμιο επίπεδο προβάλλεται μιας νέας, βιώσιμης σχέσης Βορρά-Νότου, με αναγνώριση του οικολογικού χρέους και ισχυρές ρυθμίσεις για τις ανεξέλεγκτες βραχυπρόθεσμες ροές κεφαλαίων, τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισορροπιών και τα υπέρμετρα εμπορικά ελλείμματα και πλεονάσματα.
Όπως τονίζεται στην εισαγωγή, «Μπορούμε να έχουμε μια υγιή οικονομία, μόνο όταν η Γη είναι υγιής. Οι παρούσες γενεές δεν έχουν στην ιδιοκτησία τους τη Γη, αλλά τη διατηρούν ως καταπίστευμα για λογαριασμό των μελλοντικών γενεών. Απώτερος στόχος της οικονομικής δραστηριότητας είναι να ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες και να συμβάλλει σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους, τώρα και στο μέλλον»
Ολόκληρο το κείμενο έχει αναρτηθεί στη σελίδα των Οικολόγων Πράσινων, στο http://www.ecogreens-gr.org/Docs/GreenNewDeal/GND-makrooikonomika.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: