Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010

Η επιλογή της Δημοτικής Κίνησης «πράσινο» - Για την Οικολογία» για τις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές στον Καλλικράτειο Δήμο Κορυδαλλού


1. Αξιολογώντας, στα όρια του δυνατού, δομές και τρόπους λειτουργίας και «πολιτικής τακτικής» των συλλογικοτήτων που μετέχουν στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές στον Δήμο μας, με μόνο κριτήριο τις αρχές του πολιτικού πολιτισμού και την δυνατότητα ελεύθερων, προγραμματικών, επιλογών βάσει της τοπικής πραγματικότητας, μακριά από αναφορές σε κομματικές «γραμμές» και κομματικούς «ιδεολογισμούς» _

2. συμμεριζόμενοι το σκεπτικό και τις υποδείξεις της απόφασης των υποψηφίων που υποστηρίζονται από την Δημοκρατική Αριστερά Κορυδαλλού αναφορικά με τις εκλογές στον Δήμο μας _


3. και θέτοντας σαν απαραίτητη προϋπόθεση για την σύναψη εκλογικών συνεργασιών την αποδοχή και την εφαρμογή, σε βάθος χρόνου, της εκλογικής μας πρότασης οικολογίας της τοπικότητας, γύρω από τις αρχές της μεταλλαγής του συμβατικού μοντέλου της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ένα άλλο, «ολοκληρωμένο» και αυτόνομο, «οικονομικό» και αυτο-βιώσιμο - «Χάρτα των Βιο-Δήμων» _

τα μέλη και οι φίλοι της Δημοτικής Κίνησης «πράσινο» - Για την Οικολογία», μέλος του ομώνυμου Ανοιχτού Δικτύου Δημοτικών Κινήσεων που υποστηρίζεται από το κόμμα των Οικολόγων Πράσινων, αποφασίζουν την συνεργασία για τον σχηματισμό κοινού ψηφοδελτίου, αναφορικά με τις προσεχείς δημοτικές εκλογές στον Καλλικράτειο Δήμο Κορυδαλλού, με την Δημοτική Κίνηση «Πολίτες για τον Κορυδαλλό», τους υποψήφιους που υποστηρίζονται από την Δημοκρατική Αριστερά Κορυδαλλού και υποψήφιο δήμαρχο τον Σταύρο Κασιμάτη.

Με την λήψη της παρούσας απόφασης, η Δημοτική Κίνηση «πράσινο» - Για την Οικολογία» δηλώνει θεματοφύλακας της διαχρονικής εφαρμογής της εκλογικής της πρότασης, σαν προϋπόθεσης της διατήρησης της γνήσια οικολογικής της ταυτότητας, και εύχεται κάθε επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες στις επερχόμενες εκλογές στον Δήμο Κορυδαλλού.

Για την Δημοτική Κίνηση «πράσινο» - Για την Οικολογία» - ecoprasino@gmail.com

Γιώργος Δημητρίου
Κυριάκος Δουζίνας
Θανάσης Μακρόγλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: