Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010

Δελτίο Τύπου από τη δημοτική κίνηση Πολιτών Αίγινας "πράσινο - Για την Οικολογία"

Την συμμετοχή της στο ψηφοδέλτιο νίκης του συνδυασμού "Αίγινα όλοι μαζί", με επικεφαλής και υποψήφιο δήμαρχο τον Σάκη Σακκιώτη, αποφάσισε η Δημοτική Κίνηση «πράσινο»- Για την Οικολογία» Αίγινας, μέλος του ομώνυμου Ανοιχτού Δικτύου Δημοτικών Κινήσεων.

Η συμμετοχή των μελών και φίλων της Κίνησης αποφασίστηκε με μοναδικό κριτήριο την δυνατότητα ελεύθερων επιλογών μακριά από κομματικές «γραμμές» και κομματικούς «ιδεολογισμούς», έχοντας υπόψη τους υποψήφιους δημοτικούς συνδυασμούς και το πρόγραμμά τους και θέτοντας ως απαραίτητη προϋπόθεση την αποδοχή και την εφαρμογή των αρχών διαμόρφωσης ενός νέου, «ολοκληρωμένου», αυτόνομου και αυτό-βιώσιμου μοντέλου τοπικής αυτοδιοίκησης - «Χάρτα των Βιο-Δήμων».


Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Κίνηση δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τα μέλη και οι φίλοι της Δημοτικής Κίνησης «πράσινο» - Για την Οικολογία», μέλος του ομώνυμου Ανοιχτού Δικτύου Δημοτικών Κινήσεων , αποφασίζουν τη συνεργασία και την συμμετοχή της στο ψηφοδέλτιο νίκης, στις προσεχείς δημοτικές εκλογές στο Δήμο Αίγινας, με τη Δημοτική Κίνηση "Αίγινα Όλοι Μαζί" του υποψηφίου Δημάρχου Σάκη Σακκιώτη».

Με τη λήψη της παρούσας απόφασης, η Δημοτική Κίνηση «πράσινο» - για την Οικολογία», δηλώνει θεματοφύλακας της διαχρονικής εφαρμογής της εκλογικής της πρότασης, σαν προϋπόθεση της διατήρησης της γνήσιας οικολογικής της ταυτότητας».

Για τη Δημοτική Κίνηση «πράσινο» - Για την Οικολογία» Αίγινας

Γρηγόρης θ. Μαλτέζος

Δεν υπάρχουν σχόλια: